Výhody ČOV BIOTAL

BIOTAL – je realizace nových, chráněných patenty, technickými řešeními, která umožnila komplexně řešit tradiční problémy malých čistíren odpadních vod.

Porovnejme zařízení BIOTAL s dalšími zařízeními biologického čištění odpadních vod jako například nejmenší produktivity od 1,5 do 10 m3 / den, protože malé čistírny (ČOV) pracují v nejsložitějších podmínkách organických a hydraulických zatížených stavů a je jednodušší posoudit úroveň technologie na příkladu takových zařízení.

BIOTAL JE UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE VE SVĚTĚ KTERÁ MÁ:

 • účinné zadržení hrubých nečistot na přítoku ve velkém, probublávané vzduchem, nerezovém koši s pevným víkem a oboustranným probubláváním;
 • 7-programové automatické řízení výkonu, které pomáhá šetřit energii až do 70%;
 • 7-stupňové čištění s víceúrovňovou přímou a zpětnou recirkulací kalů mezi reaktory, která zajišťuje čištění odpadních vod až do 99%;
 • automatické odstraňování, stabilizace a odvodnění aktivního přebytečného kalu;
 • dálkové ovládání provozu závodů BIOTAL s dálkovou kontrolou kvality čištění odpadních vod.

OSTATNÍ VÝHODY TECHNOLOGII BIOTAL:

 • jednotka následné úpravy a dezinfekce odpadních vod, která zahrnuje samočisticí biologický filtr, jemný filtr a UV dezinfekční lampu;
 • membránové japonské dmychadla NITTO, které jsou výrazně dražší než membránové, ale pracují bez oprav až do 10 let;
 • všechny elementy jsou snímatelné, což umožňuje opravu elemtentů bez přerušení provozu ČOV;
 • řídicí jednotka nevyžaduje demontáž při opravách elementů v rozvodné skříňi;
 • poplachový systém v případě poruchy některých elementů;
 • žádné nepřijemné zápachy ve všech fázích provozu ČOV;
V důsledku čištění odpadních vod máme následující výsledky: čištěná odpadní voda, jejíž parametry odpovídají kvalitě vody pro technické účely, a přebytečný aktivní kal, který lze po kompostování použít jako organominerální hnojivo.

Podívejme se podrobněji na hlavní výhody technologie BIOTAL ve srovnání s jinými výrobci.

Při použití takového koše bylo vyřešeno několik problémů: spolehlivě chránit ČOV před hrubým ucpáním nečistotami a hrubých nečistot, které zůstaly v koši, fungují jako biofiltr, protože hrubá splašková voda je provzdušňována a míchána, postupně se promývá s výkaly a je zdrojem potravy pro mikroorganismy aktivního kalu během období nepřítomnosti odpadních vod v ČOV.
V jiných ČOV – koš pro hrubé nečistoty je nepřítomná nebo mají malý koš (20 l) s velkými otvory (20 mm). Víko chybí. Není těžké odhadnout, co to zapříčiní. Pokud není koš hrubých nečistot , pak přijímací komora za velmi krátkou dobu bude ucpána sedimenty, hrubé nečistoty budou ležet na dně a dostat je bude velký problém, budou přetékat do ostatních komor do ostatních zón ucpávat přečerpávající elementy a s tím i celou ČOV. Přítomnost 20 litrového koše na hrubé nečistoty s velkými otvory nepomůže moc, protože hrubé nečistoty spadnou do sedimentu v koši a při ucpání koše v něm stoupne hladina vody a protože je absence krytu, hrubé nečistoty přetečou přes horní část koše do ČOV, kde dojde k ucpání airliftů přečerpovacích zařízení a selhání ČOV jako celek.
Samozřejmě, že nerezový koš s malými průliny je drahý, ale my vždy klademe důraz na kvalitu a spolehlivost.
Automatické řízení výkonu v závislosti na množství přitékajících splašků na zařízení BIOTAL řeší najednou několik úkolů:
• úspor energie;
• úspora životnosti kompresorů a elektromagnetických ventilů;
• udržují požadovanou koncentraci kyslíku v reaktoru na principu zařízení – čim ménší množství odpadních vod přiteče do ČOV, tím méně času kompresor dodává vzduch a naopak.
Díky tomu se zařízení samo vyrovná s odpadními vodami s vysokým obsahem organických látek a také v případě, že odpadní vody nepřitékají, snižuje aktivitu aktivního kalů snížením přívodu vzduchu, což zajišťuje normální provoz systému i po dlouhém provozu s nedostatekem přitékajících odpadních vod do ČOV.
Jiní výrobci ČOV tyto problémy neřeší. V nejlepším případě, u některých ČOV majitel sám v ručním režimu na primitivním relé nastaví provoz kompresoru, a další nastavení jsou přepnuta do pohotovostního režimu v nepřítomnosti příjmu kanalizace, ale žádný z konkurenčních ČOV nemá regulaci přívodu vzduchu a intenzitu recirkulace mezi reaktory v závislosti na množství přitékajících odpadních vod do ČOV.
Automatické udržení potřebné koncentraci aktivovaného kalu v zařízení BIOTAL. Přebytečný kal je nejen automaticky odstraňován z procesu ČOV, ale je aerobně stabilizován v aerobním stabilizátoru, také je dobře odvodněn v kalovém vaku a zároveň jeho objem se 15-20 krát snižuje. Obecně je známo, že přebytek kalu vzniká během biologického čištění. Pokud se počítá na osobu, bude to v rozmezí 7-8 litrů směsi kalů (obsah vlhkosti 99,5%), což odpovídá 1,5 L usazeného kalu v stabilizátoru kalu (98% vlhkost) nebo přibližně 0,1 kg dehydratovaného ( 85% vlhkost) v kalovém vaku denně. Aby se zabránilo růstu aktivního kalu v ČOV a aby byl neustále v požadovaném množství čištění (4-6 g / l), je nutné pravidelně odstraňovat přebytečný kal ze systému. Naše zařízení pro domek má vak dehydratace s kapacitou 200 litrů. Množství odvodněného přebytečného kalu v takovém vaku je ekvivalentní kalovému zásobníku do 4 m3 (suchý kal). V praxi se vak plní od 3 do 6 měsíců a odvodněný kal by měl být z něj odstraněn a uložen. Životnost vaku je 3 až 5 let. Prohlášení některých výrobců, že jejich 200 litrová kalová nádrž (98% vlhkost) vyžaduje odstranění kalu 1-2 krát ročně, je nepravdivá. Z ČOV až pro 6 osob musí být každý den odstraněno 6×1,5 = 9 litrů kalu s obsahem vlhkosti 98%, tj. Kalový zásobník na 200 litrů stačí na cca 20 dní. Po 20 dnech ne již kalová voda, ale kal z nádrže kalového odpadu se začne vracet do systému. Koncentrace kalu v ČOV začne růst, respektivě poklesne množství rozpuštěného kyslíku v aktivační zóně, kal začne přetékat mezi zóny s odpadní vodou a anaerobní proces začne s uvolňováním sirovodíku, který vede k zápachu. Samozřejmě, čištění se zastaví, systém selže. Jiní výrobci také šli dále – tvrdí, že není třeba vůbec pravidelně odstraňovat kal ze systému, ale spíše 1-2 krát ročně z ČOV odčerpat pryč do cisterny která vyveze kal pryč . Dále bez komentáře když za měsíc se ČOV promění v zapáchající septik.
Použití japonských kompresorů bezmembránových NITTO v ČOV BIOTAL umožňuje jejich fungování bez opravy až do 10 let, následuje výměna ne drahých teflonových pístů.
V membránových kompresorech používaných konkurenčními firmami by se membrána měla měnit každé dva roky. Kromě toho může být membrána roztrhaná, protože ztrácí svou pružnost v průběhu času a teplotních změn i před uplynutím 2 let, které okamžitě vedou k přerušení práce systému. Také je možné uvolnění  na spojích, což způsobuje únik vzduchu.

Porovnání s jinými systémy ČOV

BIOTAL a další technologie (porovnání systémů ČOV, kapacita od 1,5 do 10 m3 / den)

№  Charakteristiky ČOV BIOTAL  Ostatní ČOV 
1Přítomnost velkého koše z nerezové oceli pro zadržení hrubých nečistot s bilaterálním probublávánímAnoNe
2Automatické nastavení výkonu při změně množství přitékajících odpadních vod AnoNe
3Aerobní stabilizace a odvodnění aktivovaného přebytečného kalu AnoNe
4Dvoukanálový systém čištění odpadních vodDvou-kalovýJedno-kalový
57 stupňový systém čištění odpadních vod AnoMax. 4 stupně
6jednotka dočištění a dezinfekce vody, která zahrnuje samočisticí biologický filtr, jemný filtr a UV dezinfekci AnoNe

Díky novým technickým řešením, vysoké kvalitě výroby,použití kvalitních materiálů a komponenty od známých světových výrobců, ČOV BIOTAL pracují spolehlivě,ekonomicky a zajišťují efektivní čištění odpadních vod.

CALL ME
+
Call me!