Lapač tuku

Určení:

Tuky jsou stálou znečišťující látkou komunálních a smíšených odpadních vod. Koncentrace tuků v odpadních vodách obytných domů nepřekračuje přípustné hodnoty, ale při čištění odpadních vod z kaváren, restaurací, hotelů, škol a dalších podobných objektů se bez speciálních opatření na předběžné očištění odpadních vod od tuků neobejdete. Tuk, který se dostane do čisticího zařízení, potlačuje rozvoj mikroorganismů aktivního jílu. Proto, pokud chce zajistit vysokou kvalitu čištění odpadních vod od výše uvedených látek, musíte nasadit lapač tuků. Naše společnost vyrábí lapače tuků s kapacitou od 1 do 5 l/s z nejkvalitnějšího polypropylenu.

Jak si vybrat?

Při volbě typu lapače tuků je nezbytné vypočítat jeho maximální kapacitu. Podle platných norem produkuje kuchyňská myčka 0,3 l/s odpadních vod. Když toto číslo vynásobíme počtem kuchyňských myček, dostaneme maximální sekundový průtok odpadních vod obsahujících tuky. Podle průtoku je možné vybrat typ lapače tuků (viz tabulka).

Specifika instalace:

Lapač tuků je nezbytné umístit před místem smíchání odpadních vod, obsahujících tuky z myček nádobí a komunálních a smíšených odpadních vod z jiných sanitárních a technických zařízení. Proto je nezbytné projektovat vnitřní kanalizační sítě s dvěma výpustěmi, abychom oddělili odpad z kuchyňských myček a odpad ze sanitárních uzlů (toalety, koupelny, sprchy). Lapač tuků se montuje do železobetonové nádoby tak, aby spodní část přítoku byla na úrovni vrcholu lapače tuků, nebo nad ním. Před použitím se instalovaný lapač tuků zcela naplní čistou vodou. Lapač tuků potřebuje pravidelné odstraňování zachycených tuků, protože při jeho přeplnění se tuky dostanou do zařízení biologického čištění odpadních vod, což bude mít negativní vliv na efektivitu čištění odpadních vod. Aby se v lapači tuků hromadilo méně příměsí s měrnou hmotností menší než voda, nevylévejte do dřezu tuk z fritézy, pánví apod. – stejně jej budete muset odstraňovat z lapače tuků.

CALL ME
+
Call me!