Technologie BIOTAL

Pro čištění odpadních vod se nesmí používát způsoby,které by zničily složení vody nebo změnily její biologickou aktivitu.Očištěné odpadní vody by měly mít parametrý podobné k přírodní vodě. Vlastně tohle bylo účelem vytvoření technologie BIOTAL, protože po takovém vyčištění vody ji lze znovu použít, což pomáhá chránit podzemní vodu, náklady které se zvětšují každým dnem, kvůli znečištění zdrojů pitné vody nedostatečným vyčištěním odpadních vod. Při vytvoření technologie jsme se vyvarovali nevýhod obou systému nepřerušovaného a přerušovaného čištění a využili jsme jejich výhod. Vzhledem k tomu, že technologie nebrala žádnou jinou technologii jako základ, nemá technologie BIOTAL vady jiných technologií. Samozřejmě měla své vlastní vady, ale byly odstraněny v průběhu technologického vývoje.
To vedlo k vytvoření řady nových zařízení : provzdušňovací sifon-mamutka ( patentováno ), regulovaný sifon ( patentováno ), reversního erliftu ( patentováno ), a další nové technologické řešení – přijímací kontejner – denitrifikátor (PKD patentováno ), 3-stupňový reaktor SBR (patentováno), biofiltr – tenko vrstvený usazovací nádrž ( BFTL, patentováno ). Mezinárodní patentové požadavky byly u těchto přístrojů provedeny. Tato zařízení a konstrukce patří k více než spolehlivým, není použit žádný prvek, který by se mohl porouchat, žádné pohyblivé prvky a regulace těchto zařízení se provádí pomocí magnetických ventilů, které dodávají vzduch podle jednoho z šesti režimů, které se v čističce spínají automaticky pomocí řídicí jednotky MITSUBISHI v závislosti na množství přitékajicích splašků. Magnetické ventily ASCO (Nizozemí), které jsou použité v technologii BIOTAL, mají velkou životnost, miliony cyklů spínání, což znamená 30-50 let funkčnosti čističky. Řídicí blok čističek je vyroben z modulů (jednotek) od předních světových výrobců – Mitsubishi, Moeller atd.. Dokonce i nejmenší čističky BIOTAL jsou vybaveny takovými řídicími bloky, které mají obrazovku, kde jsou uvedeny základní parametry pro funkčnost čističky. Tento blok je mnohem dražší než ty, které jsou ručně(individuálně) vyrobeny pro čističku, ale jsou mnohem spolehlivější a servisní skupina může snadno provést opravy v případě potřeby nahradit jakoukoli část (modul). Pokud jakýkoliv kompresor přestane fungovat, automaticky bude vyslán signál (alarm) a systém bude dál fungovat nejméně ještě 24 hodin bez zhoršení parametrů na odtoku.
V čističkách BIOTAL je dvojité snímání úrovně hladiny. Poté co jsme zavedli systém samočištění snímačů, nikdy se nestalo, že by se porouchali. Kontrolní program také bere v úvahu případy, když nižší čidlo není sevřeno(není sepnuto) a horní je sevřeno ( což znamená, že nižší snímač nějakým způsobem chybně ukazuje), systém ignoruje data ze spodního čidla ( zatímco řídící jednotka vyvede na obrazovku zprávu o chybě), pokud je to nezbytné, informace o chybě může být zaslána modemem servisní brigádě. Jelikož i tyto nejmenší čističky BIOTAL mají možnost být napojeny na modem, mohou být napojeny na systém „chytrý dům“ ( samozřejmě pokud má klient tento systém k dispozici ). Nicméně, není nutné takto připojovat čističky, protože systém je dostatečně spolehlivý a nejdůležitější prvky jsou zdvojnásobeny počtem. Nicméně pokud si budete přát tak učinit, je dostačující si zakoupit potřebné příslušenství. Výsledkem toho je, plně automatizovaný, 8 stupňový, 3 kalový, samo-regulovatelný hydro-pneumo-biologický systém se 4 stupňovou multiplanimetrickou recirkulací vratného aktivního kalu.
Nutnost vytvoření této technologie byla iniciována taky tím že účinné biologické čištění vyžaduje úměru organických látek, dusíku a fosforu v poměru 100:5:1, což se ve skutečnosti nikdy nestane.
Proto bakterie aktivního kalu nechají „nedojezený“ znečišťujicí látky, které přesahují tyto parametry a odtečou spolu s vyčištěnými splašky.
Multiplanimetrická recirkulace a vícestupňový systém přinutí tyto znečišťující látky cirkulovat společně s aktivním kalem a umožní jim setkat se s novými splašky kde se parametry čas od času liší. Takže mikroorganismy, které jedí znečišťující látky ve stejném poměru, budou pojídat zbytek z každého recirkulovaného objemu. V systemu BIOTAL je vytvořené ideální prostředí na souběžné odstraňování dusíku a fosforu biologickým způsobem. Proto je vytvořeno střídání provzdušňovacích a míchacích fází v kombinaci se s kalem se stářím ne méně jak 25 dní .
Při tom se vyvýjejí fakultativní mikroorganismy, které se aktivně podílejí na čistících procesech,jak v oxidních podmínek tak i anoxidních.Díky tomu se zvětšuje množství aerobního kalu v čističce a efektivněji odstraňuje dusík a fosfor biologickým způsobem.
Přebytečný aktivní kal je automaticky odstraňován z čisticího procesu provzdušňovací zóny po sedimentaci, protože fosfor je z části pohlcen PP-bakteriemi v provzdušňovací zóně se rozpustí jakmile je přemístěn do prostředí s nedostatkem kyslíku.
Odvodňování přebytečného aktivního kalu je prováděno bez přidávání flokulatů díky tomu,že stáří aktivního kalu je více než 25dní a kvůli silne mineralizaci a také dlouhé stabilizaci provzdušněním.
Čističky BIOTAL automaticky přechází do jednoho z šesti programů: nouzový režim ( když je množství splašků větší než je navrženo ).
Při tom když na čističku určitý čas nepřitékají žádné splašky,posléze čističky BIOTAL automaticky přechází na úsporný režim – první (po 1 hodině ), druhý (po 24 hodin) a třetí ( 168 hodin ). To umožní výrazně snížit náklady za elektrickou energii, prodloužit životnost zařízení a poskytnout schopnost přežití mikroorganismů aktivního kalu po dobu absence přitékajicích splašků. Například když nepřitékají splašky déle než 7 dnů, systém přechází do třetího úsporného režimu, což ušetří 80% energie a opotřebení kompresorů a ventilů.

Čističky BIOTAL od 10 do 2400m3 denně

  1. Lapač hrubých nečistot, 2. Přijímající (vstupní) nádrž – denitrifikátor, 3. Reaktor SBR první stupeň, 4. Reaktor SBR druhý stupeň, 5. Reaktor SBR třetí stupeň, 6. Provzdušňovací biologický filtr, 7. Tenko-vrstvá sedimentační nádrž, 8. Kontaktní zóna  9. Aerobní stabilizátor aktivního kalu 10.Odvodňovací modul pro odvodnění stabilizovaného aktivního kalu.

Ve výpočty zakládame to, že člověk využívá 300 l vody za den. Většina společností uvádí, že člověk spotřebuje pouze 200 l, což je nedostatečné. Čistička BIOTAL se skládá z přijímací nádrže-denitrifikátoru (PKD) s nerezovou sítí pro odstranění hrubých nečistot, třístupňového SBR reaktoru, s provzdušňovacím biologickým filtrem s plastovou výplní, která také funguje jako tenko-vrstvá sedimentační nádrž, kontaktní zásobník a aerobní stabilizátor aktivního kalu s odvodňovacím systémem. Jak je známo, dokonalý systém biologického čištění by měl mít 7 stupňů – 7 provzdušňovacích prostor, které jsou seřazeny jedna po druhé. V tomto případě mikroorganismy v různých zónach pracují efektivněji a průběhem čištění postupně určité skupiny bakterii odstraňují znečišťující látky .

Pouze čističky BIOTAL jsou hydraulicky spojeny mezi PKD a SBR-1, SBR-2 a SBR-3 a SBR-3 a BFTST, BFTST a kontaktní zóna jsou pravidelně v závislosti na programu přerušovány cestou vypnutí zařízení zabezpečující určité spojení.

Hydraulické spoje jsou provedeny: mezi  PKD a SBR-1 ACD-pumpami, SBR-2 a SBR-3 řízeným reversním mamutkovým čerpadlem, SBR-3 a BFTST – řízeným sifonem, BFTST a kontaktní zásobník jsou spojeny hydraulickým otvorem. Přechodem z jedné zóny do druhé se voda stává čistější stupeň po stupni ve 6 – 8 zón podle jednoho ze šesti programů ale úsporný režim se liší – odčerpání vyčištěné odpadní vody a odčerpání přebytečného aktivního kalu neprobíhá.

System BIOTAL má tři kalový systém: v PKD, v SBR reaktoru třetího stupně a v BFTST. Dojde k 4-planimetrické recirkulaci vratných aktivních kalů. Tato konstrukce systému umožňuje mít tříkalový systém, jako čerpání kalu, míchání, které se uskuteční po sedimentaci v příslušné nádobě. Kaly v čističce jsou z části míchané během recirkulace před sedimentačními cykly.

Čištění odpadních vod v čističkách BIOTAL se koná v tomto pořadí:

Nové (surové) splašky se zpracovávají v ACD. Splašky které přišly během předchozího cyklu jsou zpracovávány v SBR-1 a SBR-2. Splašky, které přišly před dvěma cykly jsou zpracovávány v SBR-3. Splašky, které přišly před třemi cykly jsou zpracovávány v biologickém filtru tenko-vrstvého sedimentačního tanku.Splašky, které přišly před čtyřmi cykly jsou zpracovávány v kontaktním zásobníku. Během zpracovávání se splašky postupně přesouvají z prvního do poslední čistícího stupně, které je prováděno dočasným hydraulickým spojením mezi nádržemi hydro-automatickými zařízeními. Čistička funguje v 6 – 8 fázích, počet závisí na režimu funkcí čističky.  Splašky procházejí přes rošt, kde ze zachytávají hrubé nečistoty.  Poté, co splašky přitečou do přijímacího kontejneru – denitrifikátoru (ACD), která pracuje jako SBR reaktor, jako sběrné místo pro nepravidelný přítok splašků a jako denitrifikátor prvního stupně. Obsahuje samočisticí nekorodující rošt s oboustrannou barbotage pro zachycení hrubých nečistot, provzdušňovací a míchací systém, samočisticí snímač hladiny a čerpadla, která odvádí vodu do SBR-1. Čerstvé splašky se zde smísí s vratným aktivním kalem z SBR-3, který obsahuje dusitany a dusičnany. Během režimu míchání probíhá denitrifikace a má dvojitý účinek, denitrifikace s doručením plynného dusíku do atmosféry a oxidace organických znečišťujících látek z čerstvých splašků spolu s kyslíkem dusičnanů a dusitanů. Koncentrace aktivního kalu je zde vždy konstantní (neměnná) k hladině odčerpaného proniklého čištěného kalu. Čerpadla, která čerpají směs do SBR-1 po sedimentaci v ACD, vyčerpají současně přebytek aktivního kalu z ACD. Změnou výšky čerpané hladiny lze regulovat potřebnou koncentraci aktivního kalu v ACD.  Propuštěné čištěné splašky z ACD jsou čerpány do SBR-1. SBR-1 je hydraulicky spojena s SBR-2 otevřením. Provzdušňování v SBR-1 a SBR-2 je pravidelně přerušováno podle programu a cirkulace směsi splašků a aktivního kyslíku se děje po celou dobu. Druhá fáze denitrifikace probíhá v SBR-1 během míchání. Proces nitrifikace probíhá v SBR-2 a vratný aktivní kal z SBR-2 obsahuje dostatečné množství dusitanů a dusičnanů a v SBR-1 jsou stále lehké organické látky. Denitrifikace může být hluboká (obsáhlejší), pokud provzdušňovací prvky jsou v režimu mixování – když je méně vzduchu předáno a provzdušnění. V tomto případě denitrifikace v SBR-1 se bude konat, když je provzdušňování v SBR-2, a během celého procesu čištění. Po těchto reaktorech jsou splašky čerpány kontrolním mamutkovým čerpadlem do SBR-3 a také odstraní pěnu takovým způsobem, že mikroorganismy v SBR-3 nejsou vystaveny negativnímu vlivu čistících prostředků. Zatímco kontrolní mamutkové čerpadla čerpají splašky do třetího SBR reaktoru, recirkulace vratných aktivních kalů je provedena to SBR-1 a ACD. SBR-3 pracuje prvně jako aerotank, kde zpracovává oxidaci těžkých organických látek a kde se koná druhá fáze nitrifikace. Po vypnutí provzdušňování a mamutkových čerpadel, začne působit jako druhý sedimentační tank. Provzdušňování, sedimentace a vyčerpání vyčištěných splašků je ovládáno sifonem do tenko-vrstvé sedimentační nádrže (BFTST) a také vyčerpání přebytku aktivního kalu do stabilizační nádrže s dalším konáním (po sedimentaci) odvodnění. Během provzdušňování SBR-3 se děje provzdušňování centrální části naplněné biofiltrem, což vede k recirkulaci vyčištěných splašků: v komůrkách, kudy proudí vzduch, voda se pohybuje směrem vzhůru, a v komůrkách kudy neproudí vzduch, voda padá dolů. Plastová výplň biofiltru je přikryta biologickou vrstvou, a pouze ta část, kde pracuje vzduch dosáhle oxidace ( pokračuje oxidace těžkých organických látek a připravuje se třetí stupeň nitrifikace), a komůrky, kde vzduch nedosáhne, se připravuje třetí stupeň denitrifikace. Vyčištěné splašky z třetího reaktoru přecházejí do nižší části BFTST, po provzdušnění, sedimentaci a odstranění přebytku kalu se zastaví. Splašky vyčištěné v předchozím cyklu v BFTST jsou vytlačeny splašky z SBR-3 a pohybují se směrem nahoru přes komůrky plastové výplně a nyní začínají pracovat jako tenko-vrstvý sedimentační tank. To znásobí účinek přesunu váhy pětkrát více než během klasické sedimentace (údaje z literatury a naše vlastní zkušenost). Nahrazené splašky přetečou do kontaktní nádrže, kde proběhne jejich desinfekce.  Jeho otáčením voda nahradí splašky, které zde byly předtím a odteče z čističky.

 

Technologické schéma čističek BIOTAL od 1,5 do 10m3 za den

Technologie čističek BIOTAL o velikosti 1,5 až 6 m3 za den je umístěna v jedné válcové nádobě a je trochu jednodušší, nicméně stále splňuje všechny nutné požadavky. Má 7 fází, dvojnásobný kalový systém, 3 planimetrické recirkulace vratného aktivního kalu, který funguje podle jednoho z 6 programů, na které se automaticky přepíná v závislosti na množství přitékajících splašků. Čističky BIOTAL o velikosti 1,5 až 6m3 za den znázorňují válcovou plastovou nádobu, která je rozdělena překážkami do čistících zón. Obsahují 7 čistících zón odpadních vod: 1.Síť na odstranění hrubých nečistot. 2.SBR-reaktor prvního stupně. 3.SBR-reaktor druhého stupně. 4. SBR-reaktor třetího stupně. 5.Provzdušnění biologického filtru. 7. Tenko-vrstvá sedimentační nádrž. 8.Sběrný prostor pro vyčištěné splašky kontaktní nádrže. 9.Stabilizátor provzdušněného aktivního kalu. 10.Odvodňovací blok.

Splašky přitékají do přijímacího kontejneru, což představuje velkou nerezovou sít´, která je zde namontována, kde pomocí provzdušňovacích prvků dochází ke zmenšení hrubého dopadu. Provzdušňovací prvek, který je namontován pod sítí, zapříčiní provzdušnění SBR-1 a vnější provzdušnění sítě. Děje se dvojité probublávání po stranách sítě, které pomáhá zmenšit hrubé nečistoty a zabraňuje ucpání sítě. Voda zbavená hrubých nečistot přetéká dolů do SBR-1, kam přichází vratné aktivní kaly z SBR-3 a SBR-2. V prvním reaktoru se voda z části vyčistí, je vystavena opakovanému procesu provzdušňování, míchání a sedimentací s nedostatkem kyslíku, díky procesu denitrifikace, která se odehrává ( dusitany a dusičnany přicházejí s vratným aktivním kalem z SBR-2 a SBR-3 a lehké organické látky přicházejí s čerstvými splašky). Po SBR-1 splašky přetečou do SBR-2, kde je pěna odstraněna rezervním mamutkovým čerpadlem, což pomáhá vyvarovat se vlivu čistících saponátů přes mikroorganismy v SBR-3.Stejně jako v SBR-1 je směs kalu vystavena opakovanému procesu provzdušňování, míchání a sedimentace. Více než 50% organických látek je okysličeno v SBR-1, začne proces nitrifikace v SBR-2 společně s rozkladem organických látek.Jelikož se množství organických látek snižuje, proces nitrifikace začíná převládat. Z části vyčištěné splašky z SBR-2 jsou přečerpány do SBR-3 pomocí rezervního mamutkového čerpadla.

 

Okysličení těžkých organických látek a nitrifikace se odehrává ve SBR-3. Podmínky, které byly vytvořeny pro nitrifikaci poskytne oxidace amoniaku dusíku na dusitany  (snížení oxidačního potenciálu na méně než 100), což umožňuje mít rychlejší a efektivnější denitrifikaci v SBR-1, protože řetěz snížení dusitanů na plynný dusík je kratší v porovnání dusičnanů. Splašky jsou vystaveny provzdušňování s další sedimentací v SBR-3 a vyčištěné splašky jsou odstraněny pomocí kontrolního sifonu do biologického filtru.  Před tím, než jsou vyčištěné splašky vyčerpány, probíhá čerpání přebytečného aktivního kalu z SBR-3 do provzdušňovacího stabilizačního kontejneru a vyčerpání stabilizovaného aktivního kalu do odvodňovacího bloku. Po cyklu ukončení sedimentace v SBR-3 se vyčerpá vyčištěná voda a doručí se do biologického filtru, kde je voda, která byla již vyčištěna v předchozím cyklu čištění. Zatímco nová část splašků přichází do BFTST, nahrazuje vodu, které zde byla vyčištěna předtím a v této chvíli je vypnuto provzdušňování, plastová výplň zde nehraje roli biologického filtru ale tenkovrstvený sedimentační tank, který spolehlivě udrží nejmenší váhu. Konečný výsledek tohohle je odtečení čistého kalu. V tomhle případě je nutné vyčerpat ven vyčištěné splašky pomocí čerpadla, je položeno nad plastovou výplní biologického filtru, kde je nahromaděná vyčištěná voda.

Čističky odpadních vody BIOTAL – pohled zhora

Bez ohledu na vysokou technologickou úroveň čističek BIOTAL, a také použití komponentů předních světových výrobců, plnou automatizaci a důležité záruční podmínky, není cena BIOTAL čističek vyšší než cena většiny čističek prezentovaných na trhu, které nemohou vyřešit úkoly BIOTAL , jednoduše je zvládnout. Bylo by to možné díky sériové výrobě, výrobní a technologické modernizaci.

CALL ME
+
Call me!