BIOTAL ERD

Jedno-bloková zařízení se zvýšenou pevnosti – BIOTAL ČOV

Možné modifikace

 

Model

Popis

ERD

Základní ČOV, vyrobená z polypropylenu s odvodňovací jednotkou
ERD-RZákladní ČOV s box-rekuperátorem

ERD-RB

Základní ČOV s box-rekuperátorem a biologickým filtrem

ERD-B

Základní ČOV s biologickým filtrem
ERD-BUZákladní ČOV s biologickým filtrem a UV desinfekční jednotkou

ERD-RBU

Základní ČOV s box-rekuperátorem, biologickým filtrem a UV desinfekční jednotkou

Rozměry

Použití

Jedno-blokové ČOV (BIOTAL-ERD) se zvýšenou pevností od 1,5 do 12 m³ / den. Tento typ je určen pro podzemní instalaci v suchém prostředí (hladina podzemní vody by neměla být vyšší než spodní část ČOV). Plášť ČOV je svařovaný, s výstužnými žebry, které zajišťují pevnost konstrukce při podzemní instalaci bez použití železobetonových jímek. Montáž zařízení se provádí na betonovém základu s vrstveným výplní písku a přídavkem cementu.

Servisní údržba monoblokové instalace BIOTAL doporučujeme provádět: pro objekty soukromého sektoru (chaty, soukromé domy a vily, …) – jednou za čtvrtletí, a pro jiné typy objektů (čerpací stanice, kavárny, hotely, výroba apod.). .) – 1 krát za měsíc.

CALL ME
+
Call me!