Autor technologie

Autor technologie BIOTAL technology, Dr. Alexander Teterja, Akademik – se narodil na Ukrajině ve m.Zvenigorodka, Cherkaská oblast. Vystudoval ukrajinskou VŠ inženýrů vodních zdrojů. Pracoval jako vedoucí laboratoře odboru „hygiena“. Disertaci obhájil na Kyjevské národní univerzitě inženýrství a architektury. Má řadu publikací ve vědeckých a technických tiskových vydání.

BIO

technology

T

eterja

AL

exandr

Od roku 1993 žije v České republice, je občanem České republiky. Zakladatel společností vyrábějících zařízení BIOTAL na Ukrajině (LLC UKRBIOTAL), České republice (BIOTAL CZ s.r.o.) a Bulharsku (BIOTAL BULGARIA). Diplomant Mezinárodního akademického ratingu popularity a kvality „Golden Fortune“, byl oceněn stříbrnou medailí „Nezávislost Ukrajiny“ v nominaci „Za vytvoření a zlepšení vědeckých a praktických metod kontroly proti znečištění životního prostředí“ (07.11.2002) . Dr. Alexander Teterja byl vyznamenán insignií ukrajinské pravoslavné církve „HONORARY Cross“ za významný přínos do rozvoje Ukrajiny (30.05.2004). V roce 2005 získal Dr. Alexander Teterja zlatou medaili a certifikát „Zlatého“ člena 96. Mezinárodního salónu vynálezců „Lepine Contest“ (Paříž) za vytvoření biologických čistíren odpadních vod BIOTAL (22.05.2005) .

Další zlatou medailí a zvláštní cenou korejské asociace vynálezců pro vysokou úroveň technologie BIOTAL , systém biologického čištění odpadních vod BIOTAL na 34. mezinárodním salónu vynálezů, nových technik a technologií v Ženevě (5-9.04.2006 ). Dne 10. dubna 2008 získal Dr. Alexander Teterja medaili „National business leader“ a další diplom International Academic Rating of popularity „Golden Fortune“. Nejvyšší rada pro životní prostředí Státní dumy Federálního shromáždění Ruské federace v lednu 2010 udělila autorovi BIOTAL Dr. Alexander Teterja vyznamenání „Diamond Dew“ za svůj příspěvek k ekologizaci společnosti, environmentální bezpečnosti a ochraně přírody. V lednu 2012 byl na zasedání předsednictva Ukrajinské technologické akademie, autora technologie BIOTAL, zvolen členem Akademie Alexander Teterja – titul akademik. Dne 10. února 2017 bylo rozhodnutím předsednictva ukrajinské technologické akademie uděleno Alexander Teterja, autor technologie BIOTAL, ocenění Zlatou hvězdou za vynikající výsledky ve vědeckých a technických činnostech.

 

CALL ME
+
Call me!